Ms. Pacman, als het niet werkt moet je naar java.com om java te instaleren.
 
 
Werkt dit spel niet? (rapporteer dit!)
Klik eerst op het spelvenster en gebruik dan de toetsen om te spelen. Your browser does not support Java... 1= 1 Player Start
2 = 2Players Start
5 = Insert Coin

Linker Pijl = Naar links
Rechter Pijl = Naar rechts
Control = Springen