Circus Charlie (geen geluid)

 
 
Werkt dit spel niet? (rapporteer dit!)
Klik eerst op het spelvenster en gebruik dan de toetsen om te spelen. Your browser does not support Java... 1= 1 Player Start
2 = 2Players Start
5 = Insert Coin

Linker Pijl = Naar links
Rechter Pijl = Naar rechts
Control = Springen