Phoenix

 
 
Werkt dit spel niet? (rapporteer dit!)
Klik eerst op het spelvenster en gebruik dan de toetsen om te spelen. 1= 1 Player Start
2 = 2Players Start
3 = Insert Coin

Linker Pijl = Naar links
Rechter Pijl = Naar rechts
Pijl naar beneden = Schild
Spatiebalk = Vuur